Dashboard

School Blog

2021 - 22 School Term dates

Höstterminen 2021

Läsårets första skoldag: onsdag 18 augusti (IES Solna's första dag!) 
Höstlov: 1–5 november (vecka 44)
Terminens sista skoldag: tisdag 21 december

Vårterminen 2022