Vi hjälper ditt barn att nå sin fulla potential

Akademisk kvalitet

Det är av avgörande betydelse att ha höga akademiska förväntningar på alla elever. Alla barn bör inspireras att göra sitt bästa - och att utmanas att bli ännu bättre. 

Alla barn kan lyckas med hjälp av kunniga lärare som är inspirerande i klassrummet. För att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas inlärning, handplockar vi därför de mest kvalificerade och engagerade lärarna. Våra medarbetare kommer att hjälpa ditt barn att sätta sina egna, ambitiösa förväntningar och att sedan möta eller överträffa dessa. Vi ger eleverna utmanande läxor som uppmuntrar till lärande utanför klassrummet och vi har regelbundna prov, så att varje elev kan se hur de ligger till och vad de behöver fokusera på. 

Starka akademiska prestationer 

Vi har över många år hjälpt våra elever att nå höga akademiska resultat och vi är stolta över den akademiska kvaliteten i vår verksamhet. Betyg, däribland nationella prov och slutbetyg, kontrolleras noggrant så att de ger en sann bild av varje elevs, och varje skolas, prestationer. Vi delar också ”best practice” mellan våra 36 skolor i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på vår undervisning. 

Internationellt erkända prov  

IES-elever kan välja att genomföra extraprov i enlighet med IGCSEs (International General Certificate of Secondary Education) från Cambridge Assessment International Education. Dessa prov är erkända över hela världen och baseras på undervisningsmaterial från Cambridge, som sätter mål som vida överstiger det svenska systemet.

Internationella Engelska Skolan är en registrerad medlem av Cambridge Assessment International Education.