Introducing our Junior Club

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Introducing our Junior Club Staff, Ms Abdulcadir and Ms Raduinea. We are very proud to have such committed, compassionate and creative educators to work with our younger students. 

Jag heter Ms Raduinea och jag kommer jobba på Junior Club IES i Solna. Som person är jag glad, positivt, respektfull, initiativrik, kommunikativ. Jag är en glädjespridare som gillar att skratta, för att skrattet gör livet enklare. Jag brinner för att jobba med barnens utveckling och följa den, jag gillar disciplin, regler, ordning, struktur som jag vet att man kan hitta på en arbetsplats som IES.

På Junior Klubben ska eleverna känna sig trygga och de ska ha roligt med varandra och med oss pedagoger.Juniors Club verksamheten ska erbjuda : idrott, musik, dans, lekar, skapande och engagera alla barn på så många sätt som möjligt och uppmuntra skoj och frihet med respekt för andra medlemmar i Klubben.   Klubbens viktigaste regel: ” Ha kul tillsammans och respektera varandra”!

IES Solna betyder en ny utmaning för mig som pedagog, IES Solna betyder början av en lärorik, trygg, ordnad, strukturerad resa tillsammans med elever och pedagoger.från min iPhone

Hello! My name is Ms Abdulcadir and I'm born and raised in Sweden. From a young age I was interested in English and later continued my high school years in an International school where the use of English was very much present and of great value to me. I furthered my studies in Events Management (BA) in Scotland and Strategic Entrepreneurship (MA) in Halmstad Högskola. I'm very excited to start Junior Club. I want it to be a structured creative space for young people to come express and develop themselves.I hope to creating meaningful relationships with the young people and parents. I look forward to meeting you all in August!